AUTOŠKOLA – ŘIDIČSKÉ PRŮKAZY


AM

– od 15 let, motocykl do rychlosti 45 km/h

A1

– od 16 let, motocykl do 125 ccm3, max. 11 kW

A2

– od 18 let, motocykl max. 35 kW
DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA (zkouška – pouze jízda) – po 2 letech je možné rozšířit sk. A1 na sk. A2. Je potřeba doložit výpis z karty řidiče (vystaví MěÚ) s datem přebrání ŘP

A

– od 20 let, motocykl bez omezení pokud již vlastní A2 min. 2 roky
– od 24 let, motocykl bez omezení pokud nevlastní A2
DOPLŇKOVÁ ZKOUŠKA (zkouška – pouze jízda) – po 2 letech je možné rozšířit sk. A2 na sk. A. Je potřeba doložit výpis z karty řidiče (vystaví MěÚ) s datem přebrání ŘP

 

Úkony požadované pro první část zkoušky dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 167/2002 Sb. (viz. foto):

1) Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vedení vpřed bez použití motoru se zatočením doleva, následně vzad se zaparkováním do omezeného prostoru a postavení motocyklu na středový stojan. Sejmutí motocyklu ze středového stojanu a jeho vyvedení z omezeného prostoru vpravo. V případě, že je motocykl vyroben pouze s podpěrným stojanem, použije se podpěrný stojan

2) Provedení jízdy při nízké rychlosti – následování zkušebního komisaře rychlostí chůze cca 4 km.h-1 v přímém směru (délka dráhy cca 12 m)

3) Bezpečné otočení o 180° projetím zatáčky tvaru „U“ rychlostí cca 4 km.h -1

4) Slalom při rychlosti chůze cca 4 km.h -1

5) Jízda po dráze ve tvaru „8“ při rychlosti chůze cca 4 km.h -1

6) Dráha pro úkony v pomalé rychlosti

7) Opakované rozjetí se s jednou nohou na stupačce a přesunutí druhé nohy na stupačku a zastavení s následnou oporou jednou nebo oběma nohama pro udržení stability motocyklu

8) Provedení jízdy ve vyšších rychlostech, slalom v rychlosti 40 km.h -1

9) Vyhýbání se překážce při počáteční rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny AM při rychlosti 45 km.h-1)

10) Brzdění na přesnost ve stanoveném úseku z rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)

11) Nouzové brzdění na stanovenou vzdálenost z rychlosti nejméně 50 km.h -1 (u skupiny AM z rychlosti 45 km.h-1)


B

– od 18 let, osobní automobil
– motorová vozidla s max. přípustnou hmotností nepřevyšující 3500 kg a s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče + přípojné vozidlo s max. povolenou hmotností nepřevyšující 750 kg
– jízdní souprava, jejíž max. přípustná hmotnost nepřevyšuje 3500 kg
– mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h
– motocykly skupiny A1 s automatickou převodovkou na území ČR

B+E

– od 18 let, přívěs kat. O2 (brzděný přívěs) za osobní automobil
– jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této soupravy převyšuje 3 500 kg

B96

– od 18 let, přívěs kat. O2 (brzděný přívěs) za osobní automobil
– jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. B a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg
– závěrečná zkouška pouze z jízdy


C

– od 21 let, nákladní automobil
– od 18 let, nákladní automobil – na výjimku §83 odst. 5 a 6 Zák. č. 361/2000 Sb.
– motorová vozidla s max. přípustnou hmotností převyšující 3500 kg + přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností  nepřevyšující 750 kg

C+E

– od 21 let, přívěs / návěs nákladní automobil
– od 18 let, přívěs / návěs nákladní automobil – na výjimku §83 odst. 5 a 6 Zák. č. 361/2000 Sb.
– jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla s max. přípustnou hmotností převyšující 750 kg


T

– od 17 let, traktor