AKREDITOVANÉ ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO


Od 1. 4. 2008 platí Zák. č. 374/2007 Sb. a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES, které novelizují Zákon. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
Dle §46 odst. c, se školení vztahuje na řidiče, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení je opravňuje řidičské oprávnění skupin C, C+E, D, D+E, nebo podskupin C1, C+E, D1, D+E, nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné.


Pravidelné školení:

Dle §48 je pravidelné školení (kdo vlastní profesní průkaz řidiče) v celkovém rozsahu 35 hodin za 5 let. Školení je rozděleno do ročních kurzů v rozsahu 7 hodin.


Školení 35 hod.:

§48, odst. 4 – Řidič, který přestal vykonávat své povolání, vrací se k němu a neabsolvoval pravidelné školení je povinen, pokud hodlá opět řídit vozidlo, na jehož řidiče se vztahuje povinnost zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, absolvovat pravidelné školení v rozsahu 35 hod.
§48, odst. 5 – Ustanovení odst. 4 platí i pro řidiče, kteří dosud nebyli držiteli průkazu profesní způsobilosti řidiče a řidičské oprávnění na skupiny nebo podskupiny
– C1, C1+E, C, C+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2009- D1, D1+E, D, D+E jim bylo uděleno před 10. zářím 2008


Vstupní školení:

  • dle §47 je vstupní školení (kdo nevlastní profesní průkaz řidiče) v rozsahu 140 nebo 280 hod.
  • pro skupinu C a C+E od 18 let do 21 let 280 hod., nad 21 let 140 hod.
  • pro skupinu D a D+E od 21 let do 23 let 280 hod., nad 23 let 140 hod.